İhaleler
Çam fıstığı kozalak ihalesi

                                                                           İLAN

                          ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

1-Acıpayam Belediyesine ait ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan park bahçe ve refüj vb. yerlerde bulunan çam fıstığı kozalağı satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 09.09.2021 Perşembe günü saat 15.00’de Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.

2-Çam fıstığı kozalaklarının Muhammen satış bedeli KDV dâhil 60.000,00 TL. Geçici Teminat tutarı 12.000,00.-TL. dir.

3-Çam fıstığı kozalaklarını İhalede satın alan kişi bedelini ihalenin kesinleştiği tarihten sonra 10 gün içinde ödeyecektir.

4-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

5- İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını 09.09.2021 günü saat 14.00’e kadar yatıracaklardır. Geçici teminat makbuzu ile Nüfus cüzdan fotokopisini ihale saati olan 15.00’e kadar ihale komisyonuna ibraz edilecektir.

 

6- İhaleye girecek şahıslar 250,00 TL. Dosya ücreti ödeyeceklerdir.

 

7-Daha geniş bilgi için Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Bilgi İçin: 0258 518 12 22 – 0258 518 10 06

Web adresi : http://www.acipayam.bel.tr/ihaleler

 

 İsteklilere ilanen duyurulur.

 

                                                                                                                        Hulusi ŞEVKAN

                                                                                                                        Belediye Başkanı