İhaleler
Acıpayam Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

                                 İLAN

Acıpayam Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

 

1- Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli  Alaattin Mahallesi 5500 parselde bulunan zemin+1 kat eski Okul binasının yıkım ihalesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi açık teklif suretiyle 09.01.2020 tarihinde Perşembe günü  saat 15:00 de  Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda yapılmak üzere ihaleye çıkarılacaktır.

 

2- İhaleye çıkarılacak binanın yıkım işi KDV dahil muammel bedeli 2 000.00  TL Geçici teminat bedeli 100.00 TLdir.

 

3-İhaleye katılmak isteyenler teminat mektup veya makbuzu ile nüfuz cüzdan fotokopisini ihale saatinden önce komisyona ibraz edilecektir.

 

4- İhaleye çıkarılan binanın  yıkım teknik şartnamesi mesai saatleri içinde Acıpayam Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden öğrenilebilir.  Telefon No 0258 518 12 22