Haberler
2020-01-09
2020 Ocak ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

2020 Ocak ayı Meclis Toplantısı Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

 

Toplantıda şu maddeler görüşüldü.

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı.
1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.


2-S.S. Darıveren Tarım Kalkınma Kooperatifi'nin, Belediyemize ait Darıveren Mahallesinde, 192 ada, 31 nolu, 377,08 m² yüzölçümlü parsel üzerinde bulunan 90,00 m²’lik kapalı yeri, makine park yeri ihtiyacının karşılamak amacı ile 6 (altı) yıllığına kiralama talebinin, mecliste görüşülmesi hakkındaki Emlak ve istimlak Müdürlüğünün yazısı.


3-Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele 2020 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün Yazısı.


4- Belediyemizin değişik birimlerinde çalıştırılmak üzere, tam zamanlı olarak 8 adet Tekniker,  4 Adet Mühendis, 1 Adet Teknisyen, 2 Adet Programcı,  Kısmi zamanlı olarak 1 Adet Peyzaj Mimarı ve 1 adet Avukat’ın,  2020 yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.


5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik gereğince, Belediyemiz  mevcut memur kadrolarından Şef ve Bilgisayar İşletmeni kadroları, derece - kademe değişikliğinin yapılması hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.


6-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere denetim Komisyonu seçilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.