İ L A N

Belediyemizde münhal bulunan; 7.dereceli, 6.dereceli ve 5.dereceli Zabıta Memuru Kadroları’na Kurumumuz içerisinden 4 adet Zabıta Memuru atanması için sözlü mülakat yapılacaktır.

Sözlü ve uygulamalı mülakata katılacak personeller 27/10/2021 Çarşamba gününe kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

Şartlar ;

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibariyle;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları;Yönetmeliğin 13 a maddesinin 1. fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşımalarıSınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak. 15/10/2021