HURDA İHALESİ İLANI

                                                                          İLAN

                           ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1 - Acıpayam Belediyesine ait 40  ton civarında hurda malzeme satışı ihalesine çıkılmıştır.

2 - Hurda demirlerin satışı ile ilgili Şartname ve buna ait bilgileri Belediye Muhasebe servisinden temin edilebilir.

3 - İhale 13.06.2019 Perşembe günü saat 15:30 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif usulüyle Belediye Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda yapılacaktır.

4 - Hurda Demirlerin satış muhammen  bedeli KDV.dahil 1,300 krş. ( Bir Lira Üç yüz kuruş ) olup, geçici teminatı 1.600 TL.’dir.

5 - Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatını ihale saatinden önce yatırıp Meclis Toplantı Salonunda bulunmaları ilan olunur.