Burs Başvuru Formu
Adı Soyadı
:
Üniversitesi
:
Baba Adı
:
Fakültesi
:
Anne Adı
:
Bölümü
:
Doğum Yeri (İl, İlçe, Köy)
:
Sınıfı
:
Doğum Tarihi (Gün, Ay,Yıl)
:
Öğrenci No
:
Cinsiyeti
:
Giriş Tarihi
:
Medeni Hali
:
Bitirdiği Lise
:
T.C Kimlik No
:
Lise Türü
:
Sağlık Durumu
:
Sağlık Durumu
:
Aylık Net Geliri
:
Aylık Net Geliri
:
Öğrenimi
:
Öğrenimi
:
Varsa, Ailenin Toplam Gelirine Katılan Diğer Aylık Gelir Toplamı
:
Ailenin Toplam Net Gelirinin Muhteviatı Hakkında Verilebilecek Bilgiler
:
Aile Reisinin İş Adresi
:
Ailenin Oturduğu Ev
:
Kira ise Aylık Kira Bedeli
:
Ailenize Ait Araç Var Mı ?
:
Varsa Marka ve Modeli
:
Adı ve Soyadı
:
Yaşı
:
Okulu ve Sınıfı
:
Aldığı Burs Miktarı
:
ÇALIŞANLARIN İşi ve Aylık Geliri
:
Öğrenim Süresince İkametgah Durumu
:
İkamet Edeceğim Yer
:
Kirası
:
Başka Kurumlardan Burs / Kredi Alıyorsanız, bu kurumların adları
:
Aldığınız Aylık Yardım Miktarları
:
Öğrenimdeki Devamlı Adresim (Adres,Telefon,E-Posta)
:
Ailemin İkametgah Adresi (Adres,Telefon,E-Posta)
:
Banka Adı
:
Şube Adı
:
IBAN No (TR)
:
KABUL EDİYORUM
:
 
 

 

EKLENECEK BELGELER:

1)Nüfus cüzdanı ve öğrenci Kimlik Belgesi Fotokopileri

1) Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, emekliler için aylık maaşı gösterir banka ekstresi veya hesap cüzdanı fotokopisi, tarım gelirine sahip olanlar veya çifçilikle geçinenlerin ilçe tarımdan ve ziraat odalarından gelir durumunu ve kaç dönüm arazi sahibi olunduğunu gösterir belge , geliri olmayanlar için SGK’dan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannanmesinin fotokopisi )

2) Öğrenci adına açılmış bankamatik hesabını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi veya bankamatik kartının önlü arkalı fotokopisi

3) Nüfus kayıt örneği

4) Fiziksel engelliyseniz buna dair rapor.

5) Anne-Baba fiziksel engelliyse buna dair rapor

6) Öğrencinin herhangi bir resmi geliri olmadığına dair SGK’dan alınacak belge.

7) Terör ve doğal afet mağdurlarının durumlarını gösterir belge

8) Şehit ve Gazi yakını olanların durumlarını gösterir belge.

9) Ailenin ödemekte olduğu kredi borcu varsa buna dair ilgili bankadan alınacak borç dökümü.

10)Anne baba ayrı yaşıyorsa buna dair belge.