ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

                                  1. OTURUM        06/04/2018

 

06/04/2018
37

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizde, Tekniker ve Mühendis kadrolarında Tam zamanlı sözleşmeli statüsünde çalıştırılacak personelin aylık net ücretinin belirlenmesi hakkındaki talebi  incelenmek üzere  Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

06/04/2018
38

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hatice ÖZGÜLER tarafından, İlçemiz Yukarı Mahalle, 697 ada  8 - 9 ve 10  no.lu  parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

06/04/2018
39

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İlçemiz Aşağı Mahalle, 373 ada 6 – 7 - 20 ve 21 no.lu, parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi  hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

06/04/2018
40

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz DODURGALAR  Mahallesinde 15  adet, BEDİRBEY  Mahallesinde 11 adet, ESKİKÖY  Mahallesinde 1 adet ve KUMAFŞARI  Mahallesinde 1 adet olmak üzere Toplam 28 adet belediyemiz adına kayıtlı taşınmazların satılması için meclis kararının alınması ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  talebinin incelenmek üzere Plan Bütçe  komisyonuna havalesi.

06/04/2018
41

Denizli İli Acıpayam İlçesi Alıveren Mahallesi 121 ada 1 no.lu, 736,00 M² tarla vasfındaki taşınmazın 29,27 M2’lik kısmı, 120 ada 1 no.lu 463,00 M2 tarla vasfındaki taşınmazın 63,81 M2’lik Kısmı, 118 ada 2 no.lu 1.564,00 M2 tarla vasfındaki taşınmazın 283,49 M2 lik kısmı  Denizli Acıpayam 13.Bölge Hududu yolu Denizli Honaz varyantı arasında kaldığından, 2942 sayılı Kamulaştırılma kanununun 30. Maddesi gereğince, Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğüne devrinin yapılması.

06/04/2018
42

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Maliye Hazinesi tarafından açılan ve devam etmekte olan davada Mahkeme tarafından Maliye Hazinesine devri talep edilen, Belediyemiz adına kayıtlı İlçemiz Hisar Mahallesi, 140  ve  980 no.lu, Eskiköy Mahallesi,  5827 no.lu, Güney Mahallesi,  7091 -  7092 no.lu, Kırca Mahallesi,  2360 no.lu,  Ovayurt Mahallesi, 1627 -  1471 no.lu, Yassıhöyük Mahallesi, 2323 no.lu  parsellerin Maliye Hazinesi adına devrinin yapılması için meclis kararının alınması hakkındaki  talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

06/04/2018
43

5393 Sayılı Belediye Kanununun, 33 maddesinin (a) bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden meclis üyeleri arasından İbrahim ADAY ve İdris CENGİZ’in Belediye Encümen Üyesi olarak seçildi.

 

06/04/2018
44

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine ; Muzaffer YILMAZ, Nursel TAŞ, Veli KARADAĞ, Remzi ŞAKIN, Ömer YALÇINDAĞ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine Hüseyin CANSIZ,Abdullah SÖNMEZ,Şükrü YALÇIN,Birgül BURHAN,İmdat ALTUN

İdari Ve Genel İşler Komisyonu Üyeliğine ; Şükrü YALÇIN,Vildan KİRİŞ,Remzi ŞAKIN, Birgül  BURHAN, Ramazan ACAR

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine; Muzaffer YILMAZ,Veli KARADAĞ,Mevlüt AKSOY-

Çevre ve Sağlık İşleri Komisyonu Üyeliğine;Mehmet KIRGIL, Ahmet AKINCI,Nursel TAŞ,Abdullah SÖNMEZ,Reşat ALKAYA seçildi.

06/04/2018
45

2017 yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap Kayıt ve İşlemlerinin incelendiğine dair Denetim Komisyonunca hazırlanan 2017 yılına ait Denetim Komisyonu Raporu meclisin bilgisine sunuldu.  

                          2. OTURUM    09/04/2018

09/04/2018
46

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan, Acıpayam Belediyesi 2017 yılı Faaliyet Raporunu yeterli bulmadıkları ve 2018 yılı içinde daha fazla çalışmaları için Halil ÖZONUK, Ömer YALÇINDAĞ, Ramazan ACAR ve Mevlüt AKSOY’un Ret oyu kullandıkları, Meclis Başkanı ve oturuma katılan 16 üyenin kabul oyu kullandıkları görülerek mevcudun oy çokluğu ile kabulü.

09/04/2018
47

15/04/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak, Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan ;

Tekniker ücretinin (net)  3.082,543-TL

Mühendis ücretinin (net) 3.884,53-TL olarak belirleyen ve 2018 yılı için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu genelgesinde açıklanan 657 Sayılı kanuna göre net aylık tutardan ödenmesini ve herhangi bir ek ödeme yapılmamasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulü.

09/04/2018
48

Dodurgalar Mahallesinde bulunan tapunun 1105-1811-5331 parsel, 107 Ada 2 ve 6 parsel, 108 ada, 2,8,9 ve 10 parsel, 121 ada 5 parsel, 148 ada 19 parsel, 151 ada 11 parsel, 164 ada 2 parsel, 166 ada 4 parse, 168 ada 3 parsel olmak üzere 15 parsel,

Bedirbey Mahallesinde 963 parsel, 102 ada, 2 parsel 108 ada 15 parsel, 111 ada 14 parsel, 134 ada 3 parsel, 135 ada 1 parsel, 142 ada 5 parsel, 144 ada 2 parsel, 149 ada 1 parsel, 150 ada 1 parsel, 152 ada 1 parsel olmak üzere 11 parsel,

Eskiköy Mahallesinde 114 ada 4 parsel, ile Kumavşarı Mahallesinde 253 ada 11 parsel olmak üzere toplam 28 adet parselin satılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulü.

09/04/2018
49

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle 697 ada 8 – 9 - 10 no.lu parselleri kapsayan alanda yapılan, İmar Planının N22B-07B-3A pafta, 441400 - 441500 yatay,  4144700 – 4144800 dikey koordinatları arasında kalan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulü.

 

09/04/2018
50

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahalle, 373 ada 6 – 7 – 20 - 21 no.lu parselleri kapsayan alanda yapılan, İmar Planının N22B-08A-4A pafta, 442600 - 442700 yatay, 4145000 - 4145100 dikey koordinatları arasında yer alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulü.

09/04/2018
51

Belediyemiz adına kayıtlı, Hisar Mahallesi, 140  ve  980 no.lu, Eskiköy Mahallesi,  5827 no.lu, Güney Mahallesi,  7091 -  7092 no.lu, Kırca Mahallesi,  2360 no.lu,  Ovayurt Mahallesi, 1627 -  1471 no.lu, Yassıhöyük Mahallesi, 2323 no.lu  parsellerin Maliye Hazinesi adına devrinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulü.

 

09/04/2018
52

Belediye Meclisinin  2018/MAYIS ayı toplantısının  04 MAYIS 2018 CUMA günü saat 15.00 Kelekçi Mahallesi Park Kahvehanesinde yapılması.