ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   05/05/2017

05/05/2017
72

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesinde belirtilen hükümlere göre hazırlanan, 2016 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

05/05/2017

73

ABELTAŞ Acıpayam Belediyesi Temizlik Ulaşım İnşaat Nakliyat Petrol San.Tic. A.Ş.’nin belediyemizden şirkete para aktarılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

05/05/2017
74

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 6831 Sayılı Yasanın 2B kapsamı içinde bulunan, İlçemiz Suçatı Mahallesi 337 ada, 1 nolu 336 ada, 16 nolu, Karaismailler Mahallesi 282 ada, 16 nolu ve Darıveren Mahallesi 309 ada, 1 no.lu parseller  Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Belediyemiz adına  satın alımı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

05/05/2017

75

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz adına kayıtlı, Yassıhöyük Mahallesinde bulunan toplam 154 adet taşınmazın  satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

05/05/2017

76

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz adına kayıtlı, Corum Mahallesinde bulunan toplam 25 adet taşınmazın  satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

05/05/2017

77

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz adına kayıtlı Kumafşarı Mahallesi 145 ada 1 nolu parsellin halı saha ve çevre düzenlemesi yapılması için Büyükşehir Belediyesi adına 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

2.OTURUM

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Dodurga Mahallesinde bulunan imar planında yolda ve park alanı içerisinde kalan 5081 nolu Mustafa AN adına kayıtlı  parselin satın alınması veya 2942 sayılı  Kamulaştırılma kanununa göre Kamulaştırılması hakkındaki yazısı okunarak, Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile  9. madde olarak,

 İlçemiz Akalan Mahallesinde yapılacak olan ilave imar palanına göre artık parsel olarak kalacak olan 343 ada 2 nolu Fatma DİNGİL adına kayıtlı  parselin satın alınması veya 2942 sayılı  Kamulaştırılma kanununa göre Kamulaştırılması hakkındaki yazısı okunarak, Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile  10. madde olarak gündeme alındı.

08/05/2017

78

08/05/2017

79

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizde mevcut bulunan  Mühendis -Teknisyen ve Ev Ekonomisti kadrolarının iptal edilerek 2 Adet Tekniker ve 1 adet Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere İdari İşler komisyonuna havalesi.

08/05/2017

80

2016 yılı Bütçe Kesin Hesabı işlemleri Gelir ve Giderlerin yasalara ve usulüne uygun yapıldığı tespit edilerek, hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulü.

08/05/2017

81

Belediyemiz bünyesinde bulunan ABELTAŞ Acıpayam Belediye Temizlik Ulaşım İnşaat Nakliyat Petrol San.ve Tic.A.Ş’.ne 2.500.000,00-Tl aktarılmasına,

Taş kırma makineleri ve eleme tesisleri ile birlikte maden ruhsatlı şirketin alınıp alınmaması konusunda saha araştırması için,

Şükrü YALÇIN başkanlığında,Muzaffer YILMAZ, Hüseyin CANSIZ, Ahmet AKINCI, Hüseyin ERDEM, Ömer YALÇINDAĞ ve Mehmet ATİLLA  görev yapmak üzere araştırma komisyonu kurulması.

08/05/2017

82

6831 Sayılı Yasanın 2B kapsamı içinde bulunan ve Maliye Hazine adına kayıtlı olan, İlçemiz Karaismailler Mahallesi, 282 ada 16 nolu, Sucatı Mahallesi 337 ada 1 nolu ve  16 nolu Darıveren Mahallesinde 309 ada 1 nolu taşınmazların Belediyemiz adına satın alınmasına ve Belediyemiz adına satın alınmasında Belediye encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulü.

08/05/2017

83

Yassıhöyük Mahallesi tapunun, 282 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 - 283 ada 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13 - 284 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8 - 285 ada 2,3,4,5,6,7,8 - 286 ada 4,5,6,7,8,9,10 - 287 ada 1,2,3,4 - 288 ada 1,2,3,4,5,6 - 289 ada 1,2,3 - 290 ada 1,2,3,4,5,8 - 293 ada 1,3,4,6 - 294 ada 1,2,3,4,5,6 - 295 ada 1,2,3 - 296 ada 1,2,3,4 -  297 ada 1,2,3,4,5,6  -298 ada 2,4,5 - 299 ada 1,5,6,7 - 300 ada 6,7,10 - 301 ada 3,4,6 - 302 ada 1,2,3,4,5,6 -  303 ada 1,2,3 - 304 ada 1,2,3,4,5,6,7 -  305 ada 1,2,3,4,5 - 306 ada 1,2,3,5,6 - 307 ada 1,2,3,4,5,6 - 308 ada 1,2,3,4,5,6,10,11 - 309 ada 1,2,3,4,5,8  - 310 ada 1 - 311 ada 1,2,3,5,6,7 - 312 ada 1,2,3,4,9 no.lu parseller olmak üzere toplam 154 adet taşınmazın satılmasını ve satış işlemlerinde Belediye encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulü.

08/05/2017

84

Corum Mahallesi tapunun 1532,1742,1744,1745,1746,1747,1748,1749, 1750, 1753,1754, 1755,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1782,1884 nolu ve 103 ada 13, 104 ada 16, 105 ada 19, 107 ada 30, 113 ada 1 no.lu parseller olmak üzere toplam 25 adet taşınmazın satılmasını ve satış işlemlerinde Belediye encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulü.

08/05/2017

85

Denizli İli Acıpayam İlçesi,Kumafşarı Mahallesi 145 ada 1 nolu 9.838,00 M2 parselin bulunduğu alana Halı Saha ve Çevre düzenlemesi yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun kabulü.

08/05/2017

86

Gündem dışı gelen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Dodurga Mahallesinde bulunan imar planında yolda ve park alanı içerisinde kalan 5081 nolu Mustafa AN adına kayıtlı  parselin satın alınması veya 2942 sayılı  Kamulaştırılma kanununa göre Kamulaştırılması hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

08/05/2017

87

Gündem dışı gelen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Akalan Mahallesinde yapılacak olan ilave imar palanına göre artık parsel olarak kalacak olan 343 ada 2 nolu Fatma DİNGİL adına kayıtlı  parselin satın alınması veya 2942 sayılı  Kamulaştırılma kanununa göre Kamulaştırılması hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

08/05/2017

88

Toplantının Kapatılması-Belediye Meclisinin  2017/HAZİRAN ayı toplantısının  02 HAZİRAN  2017 CUMA  günü saat 15.00 Belediye Sarayı 2. Kat Meclis Toplantı Salonunda yapılması.