ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   05/09/2017

 

05/09/2017
146

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Merkez Mahallelerinde yapılan Revizyon imar Planına işlenmeyen trafo alanlarının, revizyon imar planına işlemek üzere hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

05/09/2017
147

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Dodurga Mahallesinde, Mekansal Planlar Yapı Yönetmeliğine göre  hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

 

05/09/2017
148

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Megavat Enerji A.Ş. tarafından, İlçemiz Yeşildere Mahallesi 214 ada 16 no.lu parselde bulunan mevcut trafonun Uygulamalı İmar planı üzerinde gösterilebilmesi için hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

05/09/2017
149

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Kumafşarı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan, 17 adet arsa ve tarla vasfındaki taşınmazların satılması için meclis kararının alınması ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

05/09/2017
150

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Yeşilyuva Mahallesinde, Belediyemiz adına kayıtlı bulunan, 24 adet arsa ve tarla vasfındaki taşınmazların satılması için meclis kararının alınması ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

2.OTURUM

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İlçemiz Corum Mahallesinde, Belediyemiz adına kayıtlı bulunan, 1882 no.lu  taşınmazın satılması için meclis kararının alınması ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

06/09/2017
151

 

06/09/2017
152

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının N22b-08d-1a, N22b-08d-1c nolu paftaları, 442800-443600 yatay, 4143400 - 4144500 dikey (ITRF-96) koordinatları arasında kalan alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

06/09/2017
153

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Dodurga Mahallesi sınırları içinde yer alan, 1/1000 ölçekli halihazır haritanın; N23A-11B-3A, N23A-11B-3B, N23A-11B-3C, N23A-11B-3D, N23A-11B-4B, N23A-11B-4C, N23A-12A-3A, N23A-12A-4A, N23A-12A-4B, N23A-12A-4D paftalarını kapsayan, 458700 - 461400 yatay, 4138800 - 4139600  dikey koordinatları arasında kalan, mevcut uygulama imar planı sınırını kapsayan ve yaklaşık 102 ha alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

06/09/2017
154

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşildere Mahallesi, Tapunun N22b-09b-3b pafta, 214 ada 16 parselini kapsayan, 451000-451100 yatay, 4144600-4144700 dikey (İTRF-96) koordinatları arasında yer alan, yaklaşık 105m2 alanı kapsayan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

06/09/2017
155

İlçemiz Kumafşarı Mahallesi, 155 ada 15 no.lu, 161 ada 1 no.lu , 173 ada 2 no.lu, 174 ada 1 no.lu, 175 ada 1 no.lu, 191 ada 1 ve 7 no.lu, 200 ada 3 no.lu, 204 ada 1 no.lu, 209 ada 1 no.lu, 212 ada 17 no.lu, 213 ada 30 no.lu, 225 ada 1 no.lu, 251 ada 24 no.lu, 9874 no.lu, 12088 no.lu tarla vasfındaki parsellerin satılmasını ve satış işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

2.BİRLEŞİM

06/09/2017
156

İlçemiz Corum Mahallesi tapunun  1882 no.lu 508 M2 Kerpiç ev ve avlusu  vasfındaki parselin satılmasını ve satış işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

06/09/2017
157

Belediye Meclisinin  2017/EKİM ayı toplantısının  06 EKİM 2017 CUMA günü saat 15.30 GÖLCÜK Mahallesinde yapılması.