ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

 

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   01/12/2017

 

01/12/2017
192

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Acıpayam Uygulamalı İmar Planı ile ilgili plan hükümlerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notları değişikliğinin görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

 

01/12/2017
193

Denizli İli, Acıpayam İlçesi Yeşilyuva Mahallesi 554 Ada 8 no.lu 255,94 M2, 9 no.lu 254,39 M2, 10 no.lu 301,06 M2, 11 no.lu 342,69 M2 ve 12  no.lu 303,33 M2 yüzölçümlü taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devrinin yapılması.

 

01/12/2017
194

Denizli İli, Acıpayam İlçesi Yukarı-İmar  Mahalle 695 ada 1 nolu 1.819,00 M2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan 1301/2396 (987,69 m2) Acıpayam Belediyesi adına kayıtlı hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devrinin yapılması.

 

01/12/2017
195

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Boğazdere Mahallesi 142 ada 3 no.lu 1.256,21 m2 yüzölçümlü parselin Mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması.

 

2.BİRLEŞİM

Belediyemizde mevcut bulunan;10. Dereceli 1 Adet  Tekniker kadrosunun iptal edilerek, 10. Dereceli 1 adet  Programcı kadrosunun ihdas edilmesini ve ekte sunulan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu—Boş Kadro Durumu (memur) cetvelini uygun gören İdari İşler Komisyon Raporunun kabulü.

01/12/2017
196

 

01/12/2017
197

Denizli ili, Acıpayam ilçesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin 2 ve 3.2 nolu plan hükümlerine 2 adet plan hükmü eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notları değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

01/12/2017
198

Belediye Meclisinin  2018/OCAK ayı toplantısının  05 OCAK 2018 CUMA günü saat 14.30 Meclis Toplantı Salonunda  yapılması.