2018 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   1.BİRLEŞİM 02/02/2018

 

02/02/2018
20

Gelen yazı olmadığı için gündemin 2.maddesine geçildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılına ait, Muhtelif Malzeme Alımı, Kilit Parke Taşı Alımı, Kilit Parke Taşı Döşeme İşçiliği , Pazar yeri Yapımı, Kaldırım Yapımı ve İşçiliği gibi yatırımlarında kullanılmak üzere kredi talebinde bulunulması hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

02/02/2018
21

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mustafa YILMAZ tarafından, İlçemiz Aşağı Mahalle, 513 ada 1, 2, 15, 16 ve 17 parselini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

 

2.BİRLEŞİM

Belediyemiz tarafından yapılacak olan işlerde kullanılmak üzere bankalardan 10.000.000,00.-lira kredi talebinde bulunulmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporu için yapılan oylama neticesinde,

Meclis Üyelerinden Halil ÖZONUK, Ömer YALÇINDAĞ,Ramazan ACAR,Mevlüt AKSOY ve İmdat ALTUN’un ret oyu kullandıkları, Meclis Başkanı ve oturuma katılan diğer 19 meclis üyesinin kabul oyu kullandıkları görülerek, oy çokluğu ile bankalardan kredi alınması.

02/02/2018
22

 

02/02/2018
23

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahalle, 513 ada 1, 2, 15, 16 ve 17 no.lu parselleri kapsayan ve tevhit edilmesine imkân sağlaması için yapılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

02/02/2018
24

Belediye Meclisinin  2018/MART ayı toplantısının  02 MART 2018 CUMA günü saat 15.00 Meclis Toplantı Salonunda  yapılması.