2017 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   07/04/2017

07/04/2017
54

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yeşilyuva Mahallesi 648 Ada 2 Parselini kapsayan  alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ek gündem olarak Mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki yazısı okunarak Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile 6. madde olarak gündeme alındı

07/04/2017

55

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz adına kayıtlı, Ucarı Mahallesi, 111/22 (8.994,00 m2) nolu ve Bedirbey Mahallesi 0/963 (2.780,00 m2) nolu tarla vasfındaki taşınmazların satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

07/04/2017

56

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İlçemiz Akalan Mahallesi, imar palanında Meydan alanı içerisinde Kalan 681 ada 1 nolu Hüseyin UÇAK adına kayıtlı parselin satın alınması veya 2942 sayılı  Kamulaştırılma kanununa göre Kamulaştırılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

07/04/2017
57

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Acıpayam ilçemiz de  bulunan Çamlık ve Yukarı Mahalle sınırında bulunan Huzur Bulvarının devamı olan 267 Sokağın Dr. Tarık NUSRET Caddesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan Milli İrade Bulvarına Paralel 486 Sokağın Şehit Eray Osman KARADEMİR Caddesi, Çamlık mahallesi sınırları içerisinde bulunan İkiz bulvarı İle Evkara Bulvarı arasında, 387 Sokağın Şehit Emin GÜNGÖR Caddesi olarak değiştirilip-değiştirilmemesi konusunda karar alınması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  ile İdari İşler komisyonlarına havalesi.

07/04/2017
58

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yeşilyuva Mahallesi uygulama imar planı, plan hükümlerine yönelik hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  Plan Notları değişikliğinin mecliste görüşülerek karar alınması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

07/04/2017
59

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gündem dışı gelen, İlçemiz Yeşilyuva Mahallesi 648 ada 2 parseli kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin mecliste görüşülerek karar alınması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

2.OTURUM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen                             ENERYA Denizli Gaz Dağıtım A.Ş’nin dağıtım bölgesine belediyemizin de dahil edilerek, doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında,Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılması..

10/04/2017

60

10/04/2017

61

Denizli İli Acıpayam İlçesi Aşağı Mahalle 152 ada 215 nolu dükkan vasfındaki taşınmaz üzerinde zemin katta bulunan  1 nolu 17,25 M2, 6 Nolu 17,25 M2, 9 Nolu 16,50 M2 ve 10 Nolu 16,50 M2’lik bağımsız bölümler ile 1.Katta bulunan 13 nolu 22,40 M2, 18 Nolu 21,50 M2 21 Nolu 21,50 M2 ve 22 NOlu 21,50 M2 bağımsız bölümlerin mülkiyet sahipleri sehven yer değiştirdiği tespit edildiğinden Tapu Tescil İşlemlerinin düzeltilmesi için Belediye Encümene yetki verilmesi. 

10/04/2017

62

Belediye Meclisi Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 yılına ait Denetim Komisyonu Raporu Meclis Başkanı tarafından okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu.

10/04/2017

63

Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin CANSIZ ve Veli KARADAĞ’ın Belediye Encümeni Üyesi olarak bir yıl görev yapmak üzere  seçildi..

10/04/2017
64

İmar ve Şehircilik Komisyonu üyeliğine;

İbrahim ADAY, Nursel TAŞ, İdris CENGİZ, Remzi ŞAKIN, İmdat ALTUN

Plan Bütçe Komisyonu Üyeliğine;

Şükrü YALÇIN, Birgül BURHAN, Abdullah SÖNMEZ, Vildan KİRİŞ, Ömer YALÇINDAĞ

İdari İşler Komisyon Üyeliğine;

Muzaffer YILMAZ, Mehmet KIRGIL, Ahmet AKINCI, Birgül BURHAN, Ramazan ACAR

Çevre Sağlık Komisyonu Üyeliğine;

Ahmet AKINCI, Vildan KİRİŞ, Nursel TAŞ, İdris CENGİZ, Reşat ALKAYA

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine;

Muzaffer YILMAZ, İbrahim ADAY, Mevlüt AKSOY seçildi.

10/04/2017

65

5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Acıpayam Belediyesi 2016 yılı Faaliyet Raporu aynı kanunun 18/a maddesi gereğince kabulü.

10/04/2017

66

Ucarı Mahallesi 111 Ada 22 Nolu 8.994 M2,

Bedirbey Mahallesi 963 Nolu 2.780 M2 ‘lik tarla vasfındaki taşınmazların satılmasını, satış işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulü.

10/04/2017

67

Akalan Mahallesi Uygulamalı imar planında meydan alanı içinde kalan Denizli İli Acıpayam İlçesi Akalan Mahallesi Köyiçi mevkii, 681 ada 1 nolu 332,08 M2 Mehmet oğlu Hasan Hüseyin UÇAK adına kayıtlı parselin satın alma ve kamulaştırma işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulü.

10/04/2017

68

Çamlık ve Yukarı Mahalle sınırlarında 267 Sokağın Dr. Tarık NUSRET Caddesi, Yeni Mahalle 486 Sokağın Şehit Eray Osman KARADEMİR Caddesi , Çamlık Mahallesi 387 Sokağın Şehit Emin Güngör Caddesi olarak değiştirilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari İşler Komisyonu raporunun  kabulü.

10/04/2017

69

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi, Uygulamalı İmar Planı,Plan Hükümlerinin 3.2.6.2 Nolu Plan Hükmüne yönelik plan değişikliği ile ilgili hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

10/04/2017

70

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi, Tapunun M22c-19c-1a pafta, 648 ada 2 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü

10/04/2017

71

Toplantının Kapatılması-Belediye Meclisinin  2017/ MAYIS ayı toplantısının  05 MAYIS  2017 CUMA  günü saat 15.00 Belediye Sarayı 2. Kat Meclis Toplantı Salonunda yapılması.