2017 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   04/08/2017

 

04/08/2017
124

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kredi alınması talebinin 7. Madde,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Akalan/Yumrutaş Mahalleleri ve Bedirbey Mahallesi 552 Nolu parsel ve çevresi imar plan tadilatı talebinin 8.madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Aşağı Mah.120 ada 117 nolu parselin İmar Plan Tadilatı talebinin 9.madde,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Akalan Mahallesi 201 ada 12-13 nolu parsellerin İmar Plan Tadilatı talebinin 10.madde

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Teknisyen Kadrosu Dereve –Kademe Değişikliği Talebinin 11. Madde olarak gündeme alınması..

 

04/08/2017
125

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yukarı Mahalle, 708 ada 3 no.lu, 711 ada 2 ve 3 no.lu, 731 ada 2 no.lu ve 738 ada 1 no.lu parselleri kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

 

04/08/2017
126

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Çamlık Mahallesi 22 ada 3 no.lu parseli kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

04/08/2017
127

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Akalan Mahallesi 1020 ada 1 parsel, 1021 ada 1 no.lu ve 1022 ada 1 no.lu parselleri kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

04/08/2017
128

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz adına kayıtlı bulunan, Yeşilyuva Mahallesinde 6 adet, Darıveren Mahallesinde 11 adet dükkanın  satılması için meclis kararının alınması ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

04/08/2017
129

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda okuyan ve Belediyemiz tarafından kiralanan binada misafir olarak kalan kız öğrencilerinden 2017-2018 yılı için öğrenci başına alınacak ücretin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

04/08/2017
130

Gündem dışı gelen, Gündeme 7. Madde olarak alınan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün İlçemiz merkezi ve  mahallelerdeki  Cadde ve Sokakların drenaj, yağmur  suyu hatları ve bordür, kilit parke taşı döşemesinde,kum-filler malzeme alımlarında,park bahçe düzenlemelerinde, ayrıca kapalı pazaryerleri yapımında, kamulaştırma yapım işlerinde,18 madde uygulamalarında,cami ve okulların tadilat- inşaat işlerinde ve menfez, köprü yapımlarında kullanılmak üzere kredi talebinde bulunulması hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi

 

04/08/2017
131

Gündem dışı gelen, Gündeme 8. Madde olarak alınan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ramazan YURTSEV tarafından, İlçemiz Akalan, Yumrutaş ve Bedirbey Mahalleleri 552 no.lu parselini kapsayan alan ve çevresinde özel Şehir Plancısına hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

04/08/2017
132

Gündem dışı gelen, Gündeme 9. Madde olarak alınan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Özmanlar Dayanıklı Tüketim Malları LPG, Tüp Gaz, Gıda ve Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, İlçemiz Aşağı Mahallesi 120 ada 117 parselini kapsayan alanda özel Şehir Plancısına hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

04/08/2017
133

Gündem dışı gelen, Gündeme 10. Madde olarak alınan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, AYNES Gıda San.Tic.Ano.Şir. tarafından, İlçemiz Akalan Mahallesi 201 ada 12-13 parselleri ve çevresini kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki  talebinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

 

04/08/2017
134

Gündem dışı gelen, Gündeme 11. Madde olarak alınan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün,5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına dair yönetmelik gereğince, Belediyemizde mevcut teknisyen kadrosu derece-kademe değişikliğinin yapılması hakkındaki talebinin İdari İşler  komisyonuna havalesi.

 

2.OTURUM

Mahallede yaşayan vatandaşların isteğide göz önünde bulundurulduğu takdirde “KARAHÖYÜKAFŞARI” isminin “AVŞAR” olarak değiştirilmesi için bir engel bulunmadığı belirten İdari İşler Komisyonunun raporunun kabulü.

07/08/2017
135

 

07/08/2017
136

Belediyemiz tarafından yapılacak olan işlerde kullanılmak üzere bankalardan 3.000.000,00.-lira kredi talebinde bulunulmasını, kredi talebinde ve temlik vermede Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’ın yetkili olmasını, Bütçenin %10 na geçmesi durumunda  İçişleri Bakanlığından izin alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

07/08/2017
137

İlçemiz Yeşilyuva mahallesinde imar planı içinde 648 ada 2 parselde kayıtlı 693,28 M2 taşınmaz üzerindeki 1-2-3-4-5 ve 6 nolu  ve ,Darıveren mahallesinde tapunun 185 ada 1 parselde kayıtlı 715,79 m2 taşınmaz üzerindeki 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ve 11 nolu bağımsız bölümlerin satılmasını ve satış işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

07/08/2017
138

Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksek okulunda okuyan kız öğrencilerin Belediyemiz tarafından kiralanan binalarda misafir olarak kalmaları için misafirhane bedelinin, günlük bir öğün akşam yemeği ile yakacak ve internet hizmetleri dahil aylık öğrenci başına 300,00.-liradan 10 aylık üzerinden  yıllık öğrenim dönem toplamı 3.000,00.-lira alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

07/08/2017
139

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle, Tapunun N22b-7b-3a,  N22b-7b-3b paftaları,708 ada 3, 711 ada 2-3, 731 ada 2 ve 738 ada 1 nolu parsellerini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

32

07/08/2017
140

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Çamlık Mahallesi, Tapunun 27-28-K pafta, 22 ada 3 nolu parselini kapsayan 440800 - 441000 yatay, 4144300 - 4144500 dikey ( ITRF-96) koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

07/08/2017
141

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Akalan Mahallesi, Tapunun N22B-14A-2C, N22B-14A-3B paftaları, 1020 ada 1, 1021 ada 1 ve 1022 ada 1 nolu parsellerini kapsayan alanda hazırlanan,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

07/08/2017
142

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yumrutaş, Akalan, Bedirbey Mahalleleri, Tapunun N22-B3-2A pafta, 552 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

07/08/2017
143

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahalle, Tapunun N22b-08a-4d pafta, 120 ada 117 nolu parselini kapsayan, alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

07/08/2017
144

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Akalan Mahallesi, Tapunun N22B-14B-4A, N22B-14B-4B paftaları, 201 ada 12-13 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

07/08/2017
145

Belediye Meclisinin  2017/EYLÜL ayı toplantısının  05 EYLÜL 2017 SALI günü saat 15.00 DODURGALAR Mahallesinde yapılması.