MART AYI Ayı Meclis Gündemi

 

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi uyarınca 04 MART  2016 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı

1-Gelen Yazıların Okunarak Gündeme Alınması.

2- İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Kırca Mahallesi ve Karahöyük Mahallesinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı arsaların satılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda karar alınmasına dair  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

3- Evkan ERDAĞ’ın Akalan Mahallesinde İçkili Balık-Kebap Lokantası açmak için İçkili Bölge gösterilmesi istemine dair Akalan Mahallesinde İçkili Bölgenin belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4- İlçemiz Oğuz Mahallesi,Denizli Antalya Karayolu Oğuz Kavşağı 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Palanı Değişikliğine yapılan itiraz talebinin değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

5- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince dondurulan 4 Adet Mali Hizmetler Müdürü ve 1 Adet Yazı İşleri Müdürü kadrosunun İptal edilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

6-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait Dodurgalar Mahallesi 5287 nolu parselin bulunduğu Park Alanına Halı Saha ve Çevre düzenlemesi yapılması amacıyla tahsis edilmesi istemine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yumrutaş Mahallesi Köyiçi mevkii, 356 ve 357 nolu adalarda yapılacak olan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi düzenlemesi yapılması için bu alanda İmar Plan Değişikliğinin tarafımızdan hazırlattırılıp-hazırlattırılmaması konusundaki talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Denizli İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda, İlçemiz Yukarı Mahalle 222 ada 13 nolu parselin bulunduğu ve imar planında Park alanı olarak görünen alanın Ticari + Konut alanına çevrilmesi için alınan Belediye Meclisinin 11/01/2016 tarih ve 13 nolu Meclis Kararının iptal edilmesi ve konunun tekrar değerlendirilmesi hakkındaki talebin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

9-Megavat Enerji Anonim Şirketi yetkilisi Hüseyin TEKİN’in, şirket adına kayıtlı Yeşildere Mahallesi N22 B 09B 3 pafta 214 ada 10 parsel ile ilgili hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması istemine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

10- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi.