KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

2016 YILI KASIM  AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi uyarınca 04 KASIM  2016 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı

 

Meclis Üyeliğinden İstifa eden Nurhayat SANLI’nın istifasının meclisin bilgisine sunulması.

 

1-5393 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine istinaden yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, boşalan Meclis Başkanlık Divanı 1 asil  Divan Katip üyesinin gizli oyla seçilmesi.

 

2-Gelen Yazıların Okunarak Gündeme Alınması.

 

3-3-5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesine istinaden Meclis İhtisas Komisyonları ile ilgili olarak, İmar ve Bayındırlık Komisyonunda boşalan 1 adet üyenin seçilmesi.

 

4- 2016 Yılı için yapılan bütçe yetmeyeceğinden ek bütçe yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün  yazısı.

 

5-İlçemiz Yeniköy ve Benlik Mahallelerinde, parsel sınırlarının kayıklığı nedeniyle İmar Planına Esas Halihazır Haritaları, Jeolojik-Jeoteknik Etütleri ile 1/5000 ölçekli Nazım  ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

 

6- Ömer AKIN’ın Yukarı Mahallede Atatürk Bulvarı ile Kütüphane arasında Tanyeri Caddesi ile kesişen 180 nolu sokağın Dr.Himmet AKIN isminin verilmesi talebinin mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

 

7- İlçe Merkezi ve Pınaryazı Mahallesini kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

 

8- Mustafa AYDIN,ın  Kelekçi Mahallesi 7637 nolu adına kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan yerleşim alanı olduğu ancak imar planı bulunmadığından belediyemiz tarafından imar planı yapılması talebine ilişkin  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

 

9- İlçemiz Yumrutaş Mahallesinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için işlemler başlatılmış olup, 18, Madde İmar düzenlemesi yapılacak olan bölgedeki parsellerde meydana gelen kayma nedeniyle Lokal olarak Şehir Plancısına hazırlattırılan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

 

10- imar planında Gazi ve Kültür evi alanı olan, İlçemiz Yukarı Mahalle 60 ada 14 nolu parsel üzerinde bulunan Asli Cezaevinin İlçemiz halkının ortak kullanımı olarak kullanmak üzere Gazi ve Kültür Evi yapılmak üzere Maliye Hazinesinden tahsisinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

 

11- İlçemiz Yeşilyuva Mahallesinde imar planında Meydan ve Otopark olarak görülen ve Belediyemiz ile Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından meydan ve otopark düzenlemesi yapılacak olan 530 ada 1 parsel 531 ada 7-8-9 parseller ve bağımsız bölümlerin vatandaşlardan satın alınmasına veya 2942 sayılı  Kamulaştırılma kanununa göre Kamulaştırılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

 

12- İlçemiz Alaattin Mahallesi halkından Süleyman KURAL’a Acıpayam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından barınma yardımı (Bina) yapılacağından, Belediyemiz adına kayıtlı Alaattin Mahallesi tapunun 226 ada 14 parseli Süleyman KURAL’a ev yapmak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Acıpayam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

 

13- İlçemiz merkez ve mahallelerde yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere beton parke ve bordür taşı alımı işi için kredi talebinde bulunulması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı.

 

14-Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi.