HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

HAZİRAN AYI  Ayı Meclis Gündemi

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi uyarınca 02 HAZİRAN  2016 Perşembe günü saat: 16.00’de Çamlık Evkara Piknik Alanında aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı

1-Gelen Yazıların Okunarak Gündeme Alınması.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin TEMMUZ ayında tatile girmesi için karar alınmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı

3- İlçemiz Yeşilyuva Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan 11 adet itiraz taleplerinin değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4-Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak inşaatların proje yapılması aşamasında çatının Planlı Alanlar Tıp İmar Yönetmeliğine uygun şekilde olması için gerekli kararın alınmasına ilişkin  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

5- Özmanlar Dayanıklı Tüketim Malları LPG Tüp Gaz Gıda ve Otomoti San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin Aşağı Mahalle 514 ada 3-4-11 ve 12 nolu adına kayıtlı parseller ile  ilgili hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

6- Belediyemizin devam eden ve başlanacak olan projelerinin finansmanında kullanılmak üzere İlçemiz Yazır Mahallesinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı arsaların satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

7- Acıpayam Ziraat Odası Başkanlığının, Belediyemize ait Denizli Antalya yolu üzerinde bulunan Bağnaz mevkiindeki yerin “Yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik kompleks yapılması” amacıyla tahsis edilmesi hakkındaki talebine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

8- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Belediyemizde dondurulmuş kadrolardan 2 adet Fen Memuru Kadrosunun iptal edilmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 21.Bölge Müdürlüğü 212.Şube Müdürlüğünce, İlçemiz sınırları içinde bulunan Akalan, Çakır Köyü köy ve Karataş, Alacain, Yeşilyuva ve Çanaktaş- Dereköy dereleri taşkın tesislerinin Belediyemizce  devralınması için  hazırlanan  devir sözleşmelerinin Belediye Meclisimizce  alınacak  karar sonrası,  Şube Müdürlüğüne  gönderilmesi talep edildiğinden, Mecliste  görüşülerek  taşkın tesislerinin    işletme-bakım   onarım çalışmalarının yapılması için devir alınıp-alınmaması hakkındaki talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Akalan Mahallesinde ikamet eden vatandaşların belediyemize vermiş oldukları dilekçelerinde Akalan Mahallesinde tarım, hayvancılık  yapmak için mera alanından yer tahsisinin yapılması talep edildiğinden, Akalan Mahallesinde  mera alanından yer tahsis  edilebilmesi için   işlem yapılıp - yapılmaması hakkındaki talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

11- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi