EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

Yoklama ve Toplantının Açılışı

 

1-Gelen Yazıların Okunarak Gündeme Alınması.

 

2-Ömer SOYSAL’ın Darıveren Mahallesinde İplikçi Sokak adının 15 TEMMUZ veya ağaç-çiçek isimlerinden birinin verilmesi talebinin mecliste görüşülerek gerekli kararın alınmasına ilişkin  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

 

3- Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığının 04/08/2016 tarih ve E.6215 Sayılı yazısı ile içerisinde Atıksu Arıtma Tesisi bulunan Belediyemiz adına kayıtlı Darıveren Mahallesi 0 ada 7920 parsel 3.155,00 m2.lik parselin Büyük Şehir Belediyesine tahsisi istenmektedir.Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Darıveren Mahallesi 0 ada 7920 parsel 3.155,00m2.parselin Atıksu arıtma tesisi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

 

4- Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığının 04/08/2016 tarih ve E.6213 Sayılı yazısı ile içerisinde Atıksu Arıtma Tesisi bulunan Belediyemiz adına kayıtlı Yumrutaş Mahallesi 206 ada 23 parsel 2.755,00 m2 parsel; 206 ada 24 parsel 6.644,00 m2  Büyük Şehir Belediyesine tahsisi istenmektedir.Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Yumrutaş Mahallesi 206 ada 23 parsel 3.155,00m2.parsel 206 ada 24 parsel 6.644 m2 parselin Atıksu arıtma tesisi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

 

5-İlçemiz Merkez ve Mahallelerde yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere Kilit Taşı Döşeme Kırma Taş ve Kum Alımı yapmak için kredi talebinde bulunulmasına dair Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı,