AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi uyarınca 04 AĞUSTOS  2016 Perşembe günü saat: 15.00’de Akalan Mahallesi Park Kahvehanesinde aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı

1-Gelen Yazıların Okunarak Gündeme Alınması.

2- Pınaryazı Mahallesi 1/1000 Uygulamalı imar plan notu değişikliğinin mecliste görüşülerek gerekli kararın alınmasına ilişkin  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

3- İlçemiz Yeşilyuva Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde yapılan itiraz sonucu kabul edilen, Yeşilyuva Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi adına kayıtlı olan  645 ada 8-9 ve10 nolu parseller ile ilgili hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4- Kuyucak Mahallesi, 1/1000 Uygulamalı imar plan değişikliğinin mecliste görüşülerek gerekli kararın alınmasına ilişkin  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

5- Filiz YARDIM’ın Darıveren Mahallesinde vefat eden İzzet BAYLAN isminin Park-Cadde veya köyün girişine verilmesi talebinin mecliste görüşülerek gerekli kararın alınmasına ilişkin  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

6- İlçemize bağlanan Mahallelerde Numarataj çalışması ve NVİ işlenerek güncellenmesi tamamlanan mahallelerimizde her bağımsız bölüm için ücret alınması konusunun mecliste görüşülerek gerekli kararın alınmasına ilişkin  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

7-Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca, Çevre ve meydan düzenlemesi yapılması amacıyla projelendirilen Belediyemiz adına kayıtlı Akalan Mahallesi 696 ada 4 ve 5 nolu, 697 ada 1 ve 2 nolu parsellerin tahsisi talep edildiğinden, Akalan Mahallesi 696 ada 4 ve 5 nolu, 697 ada 1 ve 2 nolu parsellerin  Çevre ve meydan düzenlemesi yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

8- Denizli Büyükşehir Belediyesi Deski Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca, içerisinde içme suyu deposu bulunan Yassıhöyük Mahallesi 177 ada 2nolu parselin tahsisi talep edildiğinden, Yassıhöyük Mahallesi 177 ada 2 nolu parselin içinde İçme suyu deposu bulunduğundan  5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

9-Belediyemizin devam eden ve başlanacak olan projelerinin finansmanında kullanılmak üzere İlçemiz Karahöyük Mahallesinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı arsaların satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

10-5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince memur

kadroları derece ve kadro değişiklikleri ile dondurulmuş kadroda bulunan muhasebeci kadrosunun iptal edilmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

11-Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi