2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 07 TEMMUZ 2017 Cuma günü saat: 15.00’de Ucarı Mahallesinde aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Pınarbaşı Mahallesinde  22 adet, Güney Mahallesinde  6 adet, toplam 28 adet taşınmazların satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

3-Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Park ve Çevre düzenlemesi yapılacağından, Kelekçi Mahallesi 7601 no.lu parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

4-Enerya Denizli Gaz Dağ.A.Ş. tarafından Denizli Doğalgaz Dağıtım Projesi kapsamında İlçemiz doğal gaz arzı sağlanabilmesi amacıyla 3 adet bölge regülatör istasyonu kurulacağından istenilen yerlerde bölge regülatör istasyonu kurulması için gerekli iznin verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

5-İlçemiz Yeşilyuva Mahallesinde buluan Akaryakıt İstasyon Tesisinin satışı için Meclis kararı alındığı ancak, Acıpayam Kadastro Müdürlüğü tarafından Yeşilyuva Mahallesinde 3402 sayılı yasanın 22/A maddesi gereğince yenileme yapıldığından, Akaryakıt İstasyon Tesisi bulunan yerin tesisi ile birlikte satışının yapılabilmesi için Yeşilyuva Mahallesi 648 ada 1 no.lu parsel olarak düzeltme kararının alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

6- Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mezarlık ve Çevre Düzenlemesi yapılacağından Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Kuyucak Mahalle 2585 no.lu parselin 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

7-Türkiye Diyanet Vakfı Acıpayam Şubesi tarafından Kur'an Kursu ve Çevre düzenlemesi yapılması amacıyla, Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Yeşilyuva Mahallesi 593 ada 8 no.lu ve 593 ada 9 no.lu Parsellerin Türkiye Diyanet Vakfı Acıpayam Şubesi adına tahsisi veya bedelli/bedelsiz devri  yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

8-Belediyemiz değişik birimlerinde çalıştırılmak üzere,2 adet Mühendis,2 adet tekniker ve 1 adet ekonomist personelin sözleşme statüsünde çalıştırılmak üzere aylık net ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Müdürlüğünün yazısı.

9Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca sehven Belediyemiz adına devri yapılan taşınmazların Belediye meclisimizce değerlendirilerek Bedel karşılığı veya Reisen Maliye Hazinesine tapu devrinin yapılıp yapılmaması hakkındaki talebinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış.  03/07/2017

 

                                                                                                          Hulusi ŞEVKAN

                                                                                                          Belediye Başkanı