2017 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

                        T.C.

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 07 NİSAN 2017 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Belediyemiz adına kayıtlı, Ucarı ve Bedirbey Mahallelerinde bulunan tarla vasfındaki taşınmazların satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

3- İlçemiz Akalan Mahallesi, imar palanında Meydan alanı içerisinde Kalan 681 ada 1 nolu Hüseyin UÇAK adına kayıtlı parselin satın alınması veya 2942 sayılı Kamulaştırılma kanununa göre Kamulaştırılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

4-Acıpayam ilçemiz de bulunan Çamlık ve Yukarı Mahalle sınırında bulunan Huzur Bulvarının devamı olan 267 Sokağın Dr. Tarık NUSRET Caddesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan Milli İrade Bulvarına Paralel 486 Sokağın Şehit Eray Osman KARADEMİR Caddesi, Çamlık mahallesi sınırları içerisinde bulunan İkiz bulvarı İle Evkara Bulvarı arasında, 387 Sokağın Şehit Emin GÜNGÖR Caddesi olarak değiştirilip-değiştirilmemesi konusunda karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

5- Yeşilyuva Mahallesi uygulama imar planı, plan hükümlerine yönelik hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Plan Notları değişikliğinin mecliste görüşülerek karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

 

6- Enerji Piyasası Düzenleme kurumu Doğal Gaz piyasası Dairesi Başkanlığının dağıtım bölgesinin genişlemeleri çerçevesinde, nüfusu 20.000 üzerinde olan ilçelere doğalgaz ulaştırılması amacıyla, Dağıtım Bölgeleri genişlemeye konu bölgede belediyelerin olması halinde mecliste görüşülerek doğalgaza yönelik alt yapı yatımlarının teşvik edilip yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak ve bu sayede tüm yatırımların Vatandaşa yansıyacak maliyetini azaltabilmek amacıyla zemin tahrip ve üst kaplama bedellerinin alınıp alınması konusunda karar alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün Yazısı.

7-İlçemiz Aşağı Mahalle Aşağı Cami Caddesi üzerinde Aşevi olarak kullanılan binanın zemin kat ve birinci katta bulunan bağımsız bölümlerin ihaleyle yapılan satışı sonucunda tapu işlemlerinde sehven yapılan değişikliğin düzeltilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

8-5393 Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince, 2016 yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap Kayıt ve işlemlerinin incelendiğine dair Denetim Komisyonunca hazırlanan 2016 yılına ait Denetim Raporunun okunarak Meclisin Bilgisine sunulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

9-5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin (a) bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesine istinaden meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 (iki) Encümen Üyesi Seçiminin yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

10-5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden Meclis İhtisas Komisyonları ile ilgili olarak;

a) Kurulacak İhtisas Komisyonlarının Belirlenmesi.

b) Komisyonların Üye Sayısının Belirlenmesi.

c) Komisyonların Çalışma sürelerinin Belirlenmesi.

d) Oluşturulan İhtisas Komisyonlarının üye seçiminin yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

11-5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince, 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Belediyemiz 2016 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

12- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış.03/04/2017

 

 

Dr. Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı