2017 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.  ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 05 MAYIS 2017 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesinde belirtilen hükümlere göre hazırlanan, 2016 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı,

3-Belediyemize ait ABELTAŞ Acıpayam Belediyesi Temizlik Ulaşım İnşaat Nakliyat Petrol San.Tic.A.Ş.’ne belediyemizden para aktarılması hakkındaki ABELTAŞ Acıpayam Belediyesi Temizlik Ulaşım İnşaat Nakliyat Petrol San.Tic. A.Ş.’nin talebi

4- İlçemiz Suçatı Mahallesinde ve 6831 Sayılı Yasanın 2B kapsamı içinde bulunan 337 ada, 1, 336 ada, 16, 282 ada, 16 ve 309 ada, 1 no.lu parseller Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Belediyemiz adına satın alımı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

5- Belediyemiz adına kayıtlı, Yassıhöyük Mahallesinde bulunan toplam 154 adet taşınmazın satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

6-Belediyemiz adına kayıtlı, Corum Mahallesinde bulunan toplam 25 adet taşınmazın satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

7-Denizli Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca Belediyemiz adına kayıtlı Kumafşarı Mahallesi 145 ada 1 nolu parsellin halı saha ve çevre düzenlemesi yapılması için Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi talep edildiğinden, bu taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

8-Belediyemizde mevcut bulunan Mühendis -Teknisyen ve Ev Ekonomisti kadrolarının iptal edilerek 2 Adet Tekniker ve 1 adet Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

9- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış.28/04/2017

 

Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı