2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 02 HAZİRAN 2017 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2-İlçemiz Aşağı-Yukarı-Çamlık-Yeni ve Pınaryazı Mahallelerinde yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğinin askı süresi içinde verilen itiraz taleplerinin değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

3-Belediyemiz Akaryakıt İşletmesinin bankadan alacağı çek karnesi için Acıpayam Belediye Başkanlığının kefalet vermesi hakkındaki DENİZBAK’ın talebi.

4-İlçemiz Corum Mahallesi 652 parsel, Kurtlar Mahallesi 2698 parsel, Mevlütler Mahallesi 123 ada 4 Parsel, Pınarbaşı Mahallesi 104 ada 23 parsel, Sırçalık Mahallesi 1807 parsel, Yeniköy Mahallesi 286 parsel taşınmazlar üzerine Belediyemiz tarafından Sosyal ve Kültürel Tesis yapılmak (Pazaryeri, Düğün,Mevlüt ve Kültür evi salonu) üzere Maliye Hazinesinden Belediyemiz adına tahsisinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

5-İlçemiz Kelekçi Mahallesinde bulunan 18 adet ve Çamlık Mahallesinde bulunan 1 adet toplam 19 adet taşınmazların satılması için satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı

6-Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından meydan ve otopark düzenlemesi yapılacağından Yeşilyuva Mahallesi 530 ada 1 parsel 531 ada 7-8-9 parseller ve bağımsız bölümlerin,5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

7-Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca sehven Belediyemiz adına devri yapılan taşınmazların Belediye meclisimizce değerlendirilerek Bedel karşılığı veya Reisen Maliye Hazinesine tapu devrinin yapılıp yapılmaması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Dodurga Mahallesinde bulunan imar planında yolda ve park alanı içerisinde kalan 5081 nolu Mustafa AN adına kayıtlı  parselin satın alınması veya 2942 sayılı  Kamulaştırılma kanununa göre Kamulaştırılması hakkındaki talebinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Akalan Mahallesinde yapılacak olan ilave imar palanına göre artık parsel olarak kalacak olan 343 ada 2 nolu Fatma DİNGİL adına kayıtlı  parselin satın alınması veya 2942 sayılı  Kamulaştırılma kanununa göre Kamulaştırılması hakkındaki talebinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizde mevcut bulunan  Mühendis -Teknisyen ve Ev Ekonomisti kadrolarının iptal edilerek 2 Adet Tekniker ve 1 adet Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki talebinin incelendiğine dair İdari İşler Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış.

 

                                                                                                          Hulusi ŞEVKAN

                                                                                                          Belediye Başkanı