2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 04 AĞUSTOS 2017 Cuma günü saat: 15.00’de DEDEBAĞI Mahallesi Park Kahvehanesinde aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2-İlçemiz Yukarı Mahalle, 708 ada 3 no.lu, 711 ada 2 ve 3 no.lu, 731 ada 2 no.lu ve 738 ada 1 no.lu parselleri kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

3- İlçemiz Çamlık Mahallesi 22 ada 3 no.lu parseli kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4- İlçemiz Akalan Mahallesi 1020 ada 1 parsel, 1021 ada 1 no.lu ve 1022 ada 1 no.lu parselleri kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

5-Belediyemiz adına kayıtlı bulunan, Yeşilyuva Mahallesinde 6 adet, Darıveren Mahallesinde 11 adet dükkanın  satılması için meclis kararının alınması ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

6-Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda okuyan ve Belediyemiz tarafından kiralanan binada misafir olarak kalan kız öğrencilerinden 2017-2018 yılı için öğrenci başına alınacak ücretin belirlenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

7-1-Karahüyükafşarı Mahalle Muhtarı Ahmet KARADAĞ’ın Karahüyükafşarı adının tarihteki adı olan “AVŞAR” şeklinde değiştirilmesi hakkındaki talebinin incelendiğine dair İdari İşler Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış. 31/07/2017       

 

                                                                                                                 Hulusi ŞEVKAN

                                                                                                                 Belediye Başkanı