2017 MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 03 MART 2017 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması

2-Belediyemizin devam eden ve başlanacak olan projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, Belediyemiz adına veya vatandaşlar adına tahsisli, Gümüş Mahallesinde 2, Eskiköy Mahallesinde 1, Pınarbaşı Mahallesinde 1 ve  Aliveren Mahallesinde 1, toplam 5  adet taşınmazın satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

3- Mülkiyeti Denizli Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü adına kayıtlı  İlçemiz Akalan Mahallesi 535 ada 79 nolu 812,85 m2 ve Yukarı Mahalle 180 ada 7 nolu 227,00 m2 parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Belediyemize  devrinin yapılması konusunda gerekli kararın alınması hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

4- Acıpayam Belediyesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri alanı içerisinde Kalan Yukarı Mahalle 34 ada 112 nolu 40.00 m2 lik parselin liki Mehmet kızı Huri KARADEMİRDEN satın alınması veya 2942 sayılı  Kamulaştırılma kanununa göre Kamulaştırılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı

5- Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Alaattin Mahallesi Değirmenderesi  Mevkinde yer alan tarla vasıflı 2.950,00 m2 yüz ölçümlü 4362 nolu parselin tamamının gölet sahası içinde kalması nedeniyle 2942 sayılı Kamulaştırılma kanununun 30. Maddesi gereği Orman Su işleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne tapu devrinin yapılması için meclis kararının alınması hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

6- İlçemiz Yumrutaş Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin askı süresi içinde verilen itiraz taleplerinin değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

7-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Belediyemizde dondurulan kadrosunda mevcut bulunan  Şoför kadrosunun iptal edilmesi  hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

8-Ramazan YURTSEV 'in Bedirbey  Mahallesi 552 nolu ve Yumrutaş - Akalan Mahallelerinde  parsel  çevresini kapsayan alanda  hazırlatmış  olduğu 1/1000  Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün önergesinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış.

 

 

                                                                                                          Hulusi ŞEVKAN

                                                                                                          Belediye Başkanı