2016 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi uyarınca 02 ARALIK  2016 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı

1-Yeşilyuva Ayakkabıcılar Sanayi sitesi adına kayıtlı olan  727 ada 113 nolu parseller ile ilgili hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

2- Yılmaz ELÇİN’in İlçemiz Pınaryazı Mahallesi, 1924 nolu taşınmazının  bulunduğu alanda Özel İdare tarafından tüm Zemin etüt ve uygulama için yasal prosedürlerinin tamamlandığı Ancak imar planının yapılamadığından belediyemiz tarafından imar planı yapılması talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

3- Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca, Belediyemiz adına kayıtlı Kumafşarı Mahallesi 142 ada 1 nolu ve 143 ada 1 nolu arsa vasfındaki parseller mezarlık alanı olarak kullanıldığı için tahsisi talep edildiğinden, bu taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

4- Acıpayam Ziraat Odası Başkanlığının, Belediyemize ait Denizli Antalya yolu üzeri  Dodurgalar Mahallesinde bulunan,“Yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik kompleks yapılması” amacıyla 10 yıllık olarak tahsis edilen yerin 10 yıllık tahsisinin yetersiz olduğu için tahsisi süresinin uzatılması hakkındaki  talebine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

5- İlçe Emniyet Hizmet Binası yapılması amacı ile Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyemize ait Yukarı Mahalle 708 ada 2 nolu taşınmazda, Acıpayam Belediyesi  adına kayıtlı bulunan hissenin Maliye hazinesine satılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

6- Belediyemizin devam eden ve başlanacak olan projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, Belediyemiz adına veya vatandaşlar adına tahsisli, Karahöyük Mahallesinde 1 adet,  Kuyucak Mahallesinde 1 adet, Gümüş Mahallesinde 1 adet, Ucarı Mahallesinde 3 adet, Yassıhöyük Mahallesinde 4 adet,  Yazır Mahallesinde 3 adet, toplam 13 adet taşınmazın satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçe Merkezi ve Pınaryazı Mahallesini kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki  talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8- Mustafa AYDIN’ın Kelekçi Mahallesi 7637 nolu adına kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan yerleşim alanı olduğu ancak imar planı bulunmadığından belediyemiz tarafından imar planı yapılması talebi ile ilgili  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9-Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi.