İhaleler
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

TAŞINMAZ SATIŞ İLAN

 

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti Acıpayam Belediyesine ait  Karahöyük Mahallesinde bulunan  9  adet  Taşınmaz  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

            2-Taşınmazların cinsi, yüzölçümü, niteliği, m2 birim fiyatı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır.

            3-İhale 20.04.2017 Perşembe günü saat 15:00’de başlayıp 5 er dk. ara ile  Belediye Başkanı Odasında  Encümen Huzurunda yapılacaktır.

4-İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a.Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

b.Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz,

c.Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,

d.İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı.

5-Daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bilgi İçin           : 0258 518 12 22-0258 518 10 06

Web adresi        : http://www.acipayam.bel.tr/ihaleler/

6-İsteklilere ilanen duyurulur.

 

İhale No:2017/04

 

S.NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

MUAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

DURUMU

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

KARAHÖYÜK

125

4

3.240,00 m2

8.000,00 TL

500.00 TL

Tarım Alanı

20.04.2017

15:00

2

KARAHÖYÜK

140

2

880,00 m2

3.000,00 TL

500.00 TL

Tarım Alanı

20.04.2017

15:05

3

KARAHÖYÜK

145

12

4.545,00 m2

16.000,00 TL

500.00 TL

Tarım Alanı

20.04.2017

15:10

4

KARAHÖYÜK

146

13

3.924,00 m2

14.000,00 TL

500.00 TL

Tarım Alanı

20.04.2017

15:15

5

KARAHÖYÜK

147

26

2.178,00 m2

6.500,00 TL

500.00 TL

Tarım Alanı

20.04.2017

15:20

6

KARAHÖYÜK

159

16

4.078,00 m2

8.000,00 TL

500.00 TL

Tarım Alanı

20.04.2017

15:25

7

KARAHÖYÜK

160

3

729,00 m2

1.500,00 TL

500.00 TL

Tarım Alanı

20.04.2017

15:30

8

KARAHÖYÜK

185

2

4.962,00 m2

10.000,00 TL

500.00 TL

Tarım Alanı

20.04.2017

15:35

9

KARAHÖYÜK

200

17

1.739,00 m2

3.500,00 TL

500.00 TL

Tarım Alanı

20.04.2017

15:40

 

 

 

 

 

Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı