İhaleler
TAŞINMAZ SATIŞ İLAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLAN

 

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti Acıpayam Belediyesine ait  Apa Mahallesinde bulunan  3  adet  Taşınmaz  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

            2-Taşınmazların cinsi, yüzölçümü, niteliği, m2 birim fiyatı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır.

            3-İhale 27.04.2017 Perşembe günü saat 15:00’de başlayıp 5 er dk. ara ile  Belediye Başkanı Odasında  Encümen Huzurunda yapılacaktır.

4-İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a.Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

b.Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz,

c.Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,

d.İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı.

5-Daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bilgi İçin           : 0258 518 12 22-0258 518 10 06

Web adresi        : http://www.acipayam.bel.tr/ihaleler/

6-İsteklilere ilanen duyurulur.

 

İhale No:2017/06

 

S.NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

MUAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

DURUMU

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

APA

168

1

246,90 m2

3.000,00 TL

200.00 TL

K.Y.A.İ.

27.04.2017

15:00

2

APA

168

2

308,63 m2

5.000,00 TL

200.00 TL

K.Y.A.İ.

27.04.2017

15:05

3

APA

105

7

468,00 m2

5.000,00 TL

200.00 TL

K.Y.A.İ.

27.04.2017

15:10

 

 

 

 

 

Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı