İhaleler
KİRA İHALE İLANI

İHALE İLANI

  1. Acıpayam Belediyesine ait 1 adet İşyerleri 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. Maddesine göre açık teklif suretiyle kira ihalesi aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.
  2. Kira İhalesine Çıkarılan Yerler

İhale No:2017/16

 

S.No

Mahalle

Açıklama

Kullanım Alanı

Kullanım  Amacı

Aylık Kira Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

Kira Süresi

İhale Tarihi Saati

1

Aşağı Mahalle

Kap.Paz.yeri Bodrum 12 no.lu İşyeri

20,00 m²

Çay Ocağı

280,00-TL

350,00-TL

3 Yıl

27.07.2017

15:00

 

  1. 1 .İhaleye katılacaklar geçici teminat yatırdıklarına dair makbuzu ihalede ibraz edeceklerdir.                                   
  2. Yukarıda 1 adet taşınmazın satış ihalesine ait Şartname ve bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Bilgi İçin     :0258 518 12 22-0258 518 10 06

Web Adresi:http://www.acipayam.bel.tr/ihaleler

 

  1. İsteklilere ilanen duyurulur.

 

 

 

              

 

                                                                                                          Dr.  Hulusi ŞEVKAN

                                                                                                          Belediye Başkanı