İhaleler
İHALE İLANI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

    1 - Acıpayam Belediyesine ait Tapunun Yukarı Mahalle 43 ada 1 parselde kayıtlı bulunan 347 m2 inşaat alanı olan Bodrum+5 kat binanın yıkım işi 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi açık teklif suretiyle 10.08.2017 Perşembe günü saat 15:15’ te Belediye Toplantı Salonun da encümen huzurunda yapılamak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

      2 - İhaleye çıkarılan binanın yıkım işinin KDV dahil muamman bedel 10.000.00 lira, geçici teminat tutarı 1.000.00 liradır.

      3 - İhaleye katılmak isteyenler teminat mektup veya makbuzu ile Nüfus cüzdan fotokopisini ihalede komisyona ibraz edecektir.

       4 - İhaleye çıkarılan binanın yıkım şartlarını mesai saatleri içinde Belediyemizden öğrenebilirler.

İlan Olunur.