İhaleler
İHALE İLANI 3

İHALE İLANI

  1. Acıpayam Belediyesine ait 1 adet Kantar ve 4 adet İşyerleri 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. Maddesine göre açık teklif suretiyle kira ihalesi aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.
  2. Kira İhalesine Çıkarılan Yerler

İhale No:2018/01

S.No

Mahalle

Cadde

Niteliği

Taşınmazın Özelliği

Aylık Kira Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

Kira Süresi

İhale Tarih ve Saati

1

Akalan

Değirmendere

Kantar

60 Tonluk elektronik kantar

1.200,00-TL

1.300,00-TL

33 Ay

22.03.2018 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.No

Mahalle

Ada-Parsel

Açıklama

Kullanım Alanı

Parsellerin  Alanı (m²)

Aylık Kira Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

Kira Süresi

İhale Tarih ve Saati

1

Aşağı

203/

169

Kap.Paz.yeri Zemin 7 no.lu İşyeri

6,00 m²

8.450,00 m²

250,00-TL

270,00-TL

33 Ay

22.03.2018 15:05

2

Aşağı

203/

169

Kap.Paz.yeri  Zemin  15 no.lu İşyeri

10,00 m²

8.450,00 m²

250,00-TL

270,00-TL

33 Ay

22.03.2018 15:10

3

Aşağı

203/

169

Kap.Paz.yeri  Zemin  16 no.lu İşyeri

10,00 m²

8.450,00 m²

250,00-TL

270,00-TL

33 Ay

22.03.2018 15:15

4

Aşağı

203/

169

Kap.Paz.yeri  Zemin  17 no.lu İşyeri

10,00 m²

8.450,00 m²

250,00-TL

270,00-TL

33 Ay

22.03.2018 15:20

 

  1. İhaleye katılacaklar geçici teminat yatırdıklarına dair makbuzu ihalede ibraz edeceklerdir.
  2. Yukarıda 1 adet Kantar ve 4 adet işyerinin kira ihalesine ait Şartname ve bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Bilgi İçin:0258 518 12 22-0258 518 10 06

Web Adresi:http://www.acipayam.bel.tr/ihaleler

 

  1. İsteklilere ilanen duyurulur.

 

Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı