Ülkemizin Gelecek 5 Yılını Birlikte planlayalım

Ülkemizin Gelecek 5 Yılını Birlikte planlayalım

 

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı hazırlıkları başlamıştır.  11. Kalkınma planının güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliğinin oluşturulması için Kalkınma Bakanlığı tarafından “Ülkemizin Gelecek 5 Yılını Birlikte planlayalım” an ket çalışması hazırlanmıştır.

 

Söz konusu ankete http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/471624/lang-tr linkinden ve Güney Ege Kalkınma Ajansı web sitesinden(www.geka.gov.tr) ulaşabilirsiniz.