İşçi Statüsüne Geçmek İçin Sınava Katılan Adayların Sınav Başarı Durumlarının İlanı
İLAN
 
ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. üncü maddesi kapsamında işçi statüsüne geçiş talebine ilişkin başvuruları geçerli ve 21/03/2018 tarihleri arasında yapılan yazılı sınava katılmış olan adayların sınavda elde ettikleri başarı durumları ekli listede yayınlanmıştır. Sınava katılmış olan adaylar ekli liste ve TC Kimlik numaraları üzerinden başarı durumlarını sorgulayabilirler.
 
                Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar 23.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar Denizli Valiliği bünyesinde bulunan Sınav İtiraz Komisyonuna itirazlarını açıklayıcı dilekçeleri ile başvuracaklardır.
 
                Sınav sonuçları ilanen tebliğ edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
Başarılı olan adayların işçi statüsüne geçirilmesi işlemleri “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” Tebliğinin 32.maddesinin 3.fıkrası ve 41.maddesi uyarınca değerlendirilmelerinden sonra yapılacak ve duyurulacaktır.
 
Geçici 24. madde gereği hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerin işçi statüsüne geçişi için yapılmış olan Sözlü Sınava katılan adaylara duyurulur.
 
İLANEN DUYURULUR.
 
EKLER: 
 
 sınav başarı listesi