İşçi Statüsüne Geçmek İçin Müracaat Edenlerin Sınav Tarihi, Yeri ve Saati ilanı

İLAN

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
 
4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. üncü maddesi kapsamında işçi statüsüne geçiş talebine ilişkin başvuruları geçerli olan ve yapılacak Yazılı Sınava girmeye hak kazanan personele ait liste 06.03.2018 tarihinde yayınlanmıştır. r. 
 
            Sınavın yapılacağı yer Acıpayam Belediye Binası 2. Kat Meclis Toplantı Salonu’dur.
 
Sınav başlangıç saati;
1.grup 9:00-10:00,
2.grup 10:00-11:00,
3.grup 11:00-12:00 
 personel sınav tarihi ve saatinde sınavın yapılacağı salonda hazır bulunacaktır.
 
 
Sınava katılacak personele sms ile  tebligat yapılacaktır.
 
Geçici 24. madde gereği hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerin işçi statüsüne geçişi için başvuru yapan adaylarımıza duyurulur.
 
İLANEN DUYURULUR.