2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 03 ŞUBAT  2017 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması

2- 5355 Sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanununa göre kurulan Denizli Turizm altyapı Hizmet Birliğine belediyemizin üye olunması ve birlik tüzüğünün kabul edilmesi için meclis kararının alınması hakkındaki Denizli Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün yazısı.

3- İlçemiz merkezinde yapılacak olan İş ve Kültür Merkezi yapımı için kredi talebinde bulunulması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı.

4- İlçemiz merkezine yapılacak olan Hamam  inşaatı yapımı için kredi talebinde bulunulması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı.

5-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Belediyemizde mevcut memur kadrolardan şef kadrosu derece-kademe değişikliğinin yapılması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

6- Ramazan YURTSEV 'in Bedirbey  Mahallesi 552 nolu ve Yumrutaş - Akalan Mahallelerinde  parsel  çevresini kapsayan alanda  hazırlatmış  olduğu 1/1000  Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin Mecliste görüşülerek karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Dedebağı Mahallesi 123 ada 2 nolu parsel, imar planında Yol ve Konut alanı içerisinde,Mevcutta zemin üzerinde Park ve Çocuk Parkı olduğundan vatandaşlardan satın alınması veya 2942 sayılı  Kamulaştırılma kanununa göre Kamulaştırılması hakkındaki talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış.

 

 

 

                                                                                                          30/01/2017

                                                                                                    Hulusi ŞEVKAN

                                                                                                    Belediye Başkanı